1956 Magyar Nemzetőr Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet

Győr - Moson - Sopron megyei szervezet

 

Zichy Ottó

Nemzetőr Működési

Szabályzata

 

I.fejezet

A Nemzetőrök Általános kötelességei

 

 1. A Nemzetőr a hagyományok ápolója, a haza védelmének társadalmi támogatója.

Feladatát az Alkotmány előírásai, a belső rendelkezések és az elöljárók parancsai szerint végzi.

 

 • A Nemzetőr tartsa be a jogszabályokat, a belső rendelkezéseket és az esküt.

 

 • Legyen fegyelmezett, becsületes, igaz, bátor, erős.

 

 • Mindenkor legyen pontos, becsületes és lelkiismeretes

 

 • Magatartásával szerezzen tekintélyt a Nemzetőrségnek, növelje annak megbecsülését

 

 • Magatartásával szerezzen tekintélyt a Nemzetőrségnek, növelje annak megbecsülését

 

 • Hűségesen tisztelje és szerese a magyar népet, következetesen képviselje érdekeit

 

 • Pontosságával szerezzen tekintélyt magának és a Nemzetőr szervezetnek

 

 • Tartsa tiszteletbe mások emberi és állampolgári jogait, szükség vagy vészhelyzet esetén nyújtson segítséget.

 

 1. Őrizkedjék a helytelen magatartásoktól, életmódtól, megvetéssel forduljon el a gyávaságtól, önzéstől, durvaságtól, hivalkodástól.

Mindenkor tartózkodjon mindattól, ami feladatának végrehajtásában gátolná, vagy arra képtelenné tenné.

 

 1. Állandóan tökéletesítse szakmai ismereteit, általános műveltségét. Feladatainak teljesítése során ne kímélje erejét.

II. fejezet

Fegyelem és függőségi viszonyok

1.      A fegyelem a jogszabályokban és a belső rendelkezésekben meghatározott rend és szervezettség következetes és lelkiismeretes betartása és betartatása minden nemzetőr részéről, az elöljárók (feljebbvalók) parancsainak maradéktalan végrehajtására. A Fegyelem minden Nemzetőr öntudatos kötelességérzetén, a haza védelméért érzett személyes felelősségén, a Nemzetőr közösségek összeforrottságán és magas fokú szervezetségén alapszik. Szilárd fegyelem érdekében minden Nemzetőr rendelje alá egyéni érdekeit a haza a közösség érdekeinek, érezzen személyes felelősséget annak védelméért, legyen kész önuralommal viselni a nehézségeket és megpróbáltatásokat. Támasszon magas követelményeket alárendeltjeivel szemben, és egyben teremtse meg azok teljesítéseinek feltételeit is.

2.      Több, együtt tartózkodó Nemzetőr közül a legmagasabb beosztású a rangidős. Azonos beosztás esetén a rangidős a magasabb rendfokozatú, ha a rendfokozatok is azonosak, akkor az, aki régebben viseli az adott rendfokozatot, ha pedig a rendfokozatot is azonos ideje viselik, az idősebb Nemzetőr a rangidős. A magasabb rendfokozatú állománycsoportba tartozó Nemzetőrökkel szemben. A rangidőshöz viszonyítva a többiek ugyan ilyen elvek szerint rangban fiatalabbak. A rangidős, ha a szolgálati érdek megköveteli, jogosult alárendeltségébe vonni a rangban fiatalabbakat. Ennek tényét az érintettekkel egyértelműen közölje pl.. „Átveszem a parancsnokságot!”

3.      Ha több megye Nemzetőrei együttes szolgálati tevékenységet folytatnak, és közülük senki sincs parancsnokul kijelölve, a rangidős köteles a parancsokságot átvenni. Ebben az esetben az adott szolgálati tevékenység keretében elöljáró és a parancsadás joga mellett viseli az adott szolgálati tevékenység végrehajtásáért a felelősséget is.

4.      Katasztrófa elhárításban –vízi vagy légi járművön tartózkodó Nemzetőrök rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül kötelesek a vízi vagy légi jármű parancsnok felszólításának eleget tenni.

5.      Szolgálati érintkezés alkalmával az „úr”(nőknél „asszony”) mellett az „Ön” megszólítást kell alkalmazni. Szolgálaton kívüli viszonyban megengedhető a tegeződés, illetve a polgári életben szokásos érintkezés. A feljebbvaló az alárendeltet (alacsonyabb rendfokozatú) vezeték nevén és rendfokozatán valamint az úr (asszony) szóval pld. ”Kovács százados úr!” illetve csak rendfokozatán és úr (asszony) szóval pld.: „Százados úr!”(asszony) szólítsák. Rendfokozat nélküliek esetén a „Nemzetőr!” megszólítást kell alkalmazni pld.:”Kiss Nemzetőr”

6.      Az alacsonyabb rendfokozatúnak a feljebbvalót rendfokozatukkal és úr (asszony) szóval szólítsák pld.: ”Ezredes úr!” „Főhadnagy asszony!”

7.      Azok a Nemzetőrök, akiket a feljebbvaló megszólít „Parancs!” szóval jelentkezik.

8.      Egyes személyeket valamint alakzatban lévő Nemzetőröket a feljebbvaló köszöntő szóval köszöntsön pld.: ”Jó reggelt (napot,estét) kívánok!”. A feljebbvaló köszöntő szavaira az alacsonyabb rendfokozatúaknak az  „Erőt egészséget!” ”Viszontlátásra!” szavakkal válaszoljanak. Ha egy feljebbvaló egy Nemzetőrt megdicsér, előléptetését vagy kitüntetését hirdeti ki, továbbá ha egy szervezet részére elismerését, illetve köszönetét fejezi ki, akkor a jelen lévő érintett(-ek) a „Hazámat szolgálom!” szavakkalválaszoljon. Más alkalommal „Értettem” szóval válaszoljon. A feljebbvaló köszöntő szavaira alacsonyabb rendfokozatúaknak az „Erőt egészséget!” szavakkal válaszoljanak.

9.      Az egymás iránti kölcsönös tisztelet, valamint a hagyományok megbecsülésének kifejezésére minden nemzetőr teljesítsen tiszteletadást

·         Egymással történő találkozás alkalmával a feljebbvalónak még akkor is ha azok járművön utaznak, a rendfokozat nélküliek és az egyenlő rendfokozatúak egymásmásnak kölcsönösen tiszteletadást.

·         A Magyar Köztársaság állami zászlajának

·         A Himnusz és a Szózat felhangzásakor, illetve rendezvények keretében más állam ott felhangzó himnusza esetén.

·         Nemzetőr illetve fegyveres erők és rendvédelmi szervek tagjai temetési menetének a helyi tömegközlekedési eszközön utazó nemzetőr a lehetőségeknek megfelelően teljesítsen tiszteletadást.

 1. alakzatban lévő Nemzetőrök vezényszóra teljesítsenek tiszteletadást:

·         a Magyar Köztársaság elnökének, az országgyűlés elnökének és a kormány tagjainak.

·         A Magyar Nemzetőrség Országos Parancsnokának

·         A Magyar Köztársaság állami zászlajának

·         A Himnusz és a Szózat felhangzásakor illetve rendezvények keretében más állami ott felhangzó himnusza esetén.

·         A Nemzetőr, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek tagjai temetési menetének.

 1. Egyénileg nem kell tiszteletadást teljesítenie:

·         Járművezetés közben (a gépjárművezetőnek)

·         Hírközlő eszközön folytatott hírváltás folyamán

·         Veszélyeztetettség esetén (rakodás, mentés) végrehajtása közben

·         Színház, mozi, hangversenyterem, sportpálya, nézőterén, társadalmi rendezvényeken és egyházi szertartásokon.

·         Tisztálkodás, étkezés alatt

·         Tömegközlekedési eszközre történő le-és felszállás közben

·         Mozgólépcsőn

·         Közúti gyalogátkelő helyen történő áthaladás közben

·         Körházban történő ápolás és kezelés alatt

·         Temetőben, temetési rendezvény ideje alatt a Himnusz a Szózat hangjaira és az elhunytra vonatkozó tiszteletadás kivételével

12,  A Nemzetőr tanúsítson mindig kulturált magatartást, legyen tiszta, ápolt. Külső megjelenésében kerülje a hivalkodást.  Hajviselete elégítse ki az egészségügyi előírásokat. Egyenruhában megjelenő Nemzetőr nők kivételéve- látható módon ékszert nem viselhet.

Gyűrűt mentési munkálatok és tehergépjárművön történő utazás ideje alatt tilos viselni.

 

13,   A Nemzetőr ruházata legyen szabályos, tiszta és rendes, feleljen meg az öltözködési utasítás előírásainak.

14,    A Nemzetőr irodában, orvosi rendelőben, szórakozó helyen, vendéglőben, színház és mozi teremben sapka nélkül tartózkodjék, kivétel alóla a szolgálatban állók, valamint az ellenőrző elöljáró és a kísérletükben lévők.

15, Vonaton, helyiérdekű vonaton, távolsági autóbuszon, hajón, repülőn utazó Nemzetőr sapkáját, kabátját leveheti, zárt fülkében az öltözködési utasításnak megfelelően könnyíthet ruházatán, onnan való távozás előtt azonban ruházatát hozza rendbe. Ha a fülkébe feljebbvaló tartózkodik vagy lép be, öltözetének könnyítésére illetve a könnyítés fenntartására kérjen engedélyt.

16, A Nemzetőr, ha feljebbvaló van jelen, annak engedélye nélkül nem ülhet le, nem dohányozhat.

Ha a feljebbvaló ülő vagy más testhelyzetben pihenő nemzetőrt szólít meg, az álljon fel, ha dohányzik azt addig hagyja abba.

A feljebbvaló irodájába való belépés előtt a nemzetőr kopogtasson és csak az „igen” válasz után nyisson be.

Feljebbvaló jelenlétében rágyújtásra vagy a dohányzásra vagy a dohányzás folytatására engedélyt kell kérni.

Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad.

17, Egyenruhában lévő nemzetőrnek T I L O S ! :

·       kezét zsebében tartani

·       közterületen rágógumit rágni, fagylaltot fogyasztani

·       egyenruhához nem illő kulturálatlan csomagot vinni

·       tiszteletadás közben szájában vagy tisztelgő kezében cigarettát tartani

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 6
Heti: 12
Havi: 252
Össz.: 96 871

Látogatottság növelés
Oldal: Mükődési szabályzat
1956 Magyar Nemzetőr Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet - © 2008 - 2019 - zichy-otto.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »